Prijzen

Belangrijk om mee te geven is dat de prijzen steeds individueel te bepalen zijn, afhankelijk van wat de noodzaak is, persoonlijke wensen en voorkeuren.

Toch durf ik hier eveneens aan te geven dat mijn prijzen net zoals mijn ‘haar- oplossingen’ anders zijn dan wat je tot nu gewend bent.

Ik garandeer je een exclusieve kwaliteit aan zeer gunstige en betaalbare prijzen voor ieders budget.